Dekrét o mučeníctve
Dekrét o mučeníctve
Čo je blahorečenie
Čo je blahorečenie
Koho zachránil
Koho zachránil
Svedectvá
Svedectvá
Katechézy
Katechézy

Titus v číslach

99
súrodencov ich bolo
99
rokov vo väzení
99
Zachránených povolaní
99
výslúchov s mučením

Titus Zeman, salezián kňaz, mučeník

Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.

Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.

Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.
Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.

Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia.
V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.

Blahorečenie Titusa Zemana bude v Bratislave 30. septembra 2017

 

Titus s ľuďmi

Kto s ním trpel

Dňa 22. februára 1952 Štátny súd, oddelenie Bratislava, vyniesol rozsudky v monsterprocese s Titusom Zemanom a 19 spoločníkmi. Zoznam odsúdených a výška trestu (v poradí podľa zápisnice z rozsudku): Titus Zeman, salezián kňaz, 25 rokov František Buzek, 18 rokov Ferdinand Totka, 22 rokov J

Svedectvá

(viac…)