Na 4. výstup Titusa Zemana prišlo vyše 200 turistov

(Žilina, 28. septembra 2016) – Žilinské saleziánske stredisko zorganizovalo 25. septembra v nedeľu už v poradí 4. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň. Tohtoročný výstup Božieho služobníka Titusa Zemana prilákal do Veľkej Fatry viac než 200 účastníkov. viac >>


Generálny postulátor saleziánov navštívil bratislavského arcibiskupa, hovorili o Titusovi Zemanovi

(Bratislava 31. august 2016) – Generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni navštívil v závere augusta Bratislavu. Prišiel informovať o vývoji procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana, slovenského saleziána s povesťou mučeníka. Proces sa veľmi rýchlo chýli k svojmu záveru, najbližším krokom je zasadnutie vatikánskej komisie kardinálov a biskupov, po ktorom sa bude čakať už na dekrét od pápeža, čím sa otvorí cesta k blahorečeniu. viac >>


Púť priateľov Božieho služobníka Titusa Zemana

(Bratislava-Vajnory, 15. júla 2016) – Ráno 17. júna sa skupina pútnikov stretla vo Vajnoroch, kde v kostole pri krypte s kostrovými ostatkami saleziána dona Titusa Zemana, poklonou a modlitbou zahájila svoj pútnický zájazd po stopách jeho účinkovania. Cieľovou stanicou bol tento raz Rím. viac >>


Aj saleziánski prednovici opäť putovali po stopách dona Titusa

(Košice, 5. júla 2016) – Záver formačného roka saleziánskych prednovicov sa každoročne nesie v znamení Púte po stopách Titusa Zemana. Ide o týždňovú púť, na záver ktorej si prednovici píšu žiadosti o vstup do noviciátu. viac >>


Večer s Titusom Zemanom tentokát v Trnave

(Trnava, 24. júna 2016) – V polovici júna sa uskutočnilo ďalšie stretnutie ctiteľov Božieho služobníka Titusa Zemana. Rozprávanie na tému Salezián milosrdný až po mučenícku smrť bolo ponúknuté tentoraz v Trnave. viac >>


Staršie články »