Program blahorečenia
Program blahorečenia
Registrácia kňazov, registrácia autobusov
Registrácia kňazov, registrácia autobusov
Organizačné informácie
Organizačné informácie
Vydavateľstvo don Bosco ponúka
Vydavateľstvo don Bosco ponúka
Profil dona Titusa
Profil dona Titusa
Modlitba a deviatnik
Modlitba a deviatnik

Čísla / Numbers / Numeri / Números

99
súrodenci / siblings / fratelli / hermanos
99
rokov vo väzení / years in prison / anni in prigione / años en la cárcel
99
zachránených povolaní / vocations saved / vocazioni salvati / vocaciones salvadas
99
výsluchov s mučením / inquiries with tortures / interrogazioni con torture / investigaciónes con torturas

Titus Zeman, salezián kňaz, mučeník

Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.

Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.

Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.
Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.

Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia.
V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.

Blahorečenie Titusa Zemana bude v Bratislave 30. septembra 2017 ¦ Program


Do blahorečenia zostáva 10 dní 13 hodín 51 minút 32 sekúnd.

a iní / and others / e gli altri / y otros