Dekrét o mučeníctve
Dekrét o mučeníctve
V pondelok 27. februára 2017 Svätý Otec František prijal na osobitnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza Spoločnosti svätého Františka Saleského (Saleziáni dona Bosca), ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel, na následky mučenia a väzenia, 8. januára 1969 vo veku 54 rokov. (viac…)
Film
Film
Koho zachránil
Koho zachránil
  V prvej výprave 31. 8. 1950 odišlo cez rieku Moravu s donom Titusom spolu sedem osôb. Jozef Heriban SDB (1925 – 2009) rodisko Šelpice, okr. Trnava. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1955 v Turíne, v rokoch 1957 – 1967 bol misionárom v Japonsku a profesorom Svätého písma v saleziánskom Teologickom študentáte v Chofu (Tokio). (viac…)
Svedectvá
Svedectvá
  Zo spomienok rodáčky Uršule Pilnej, rod. Leškovej Bolo to 3. augusta 1940 a Matej pomáhal zvážať obilie, aj keď sa necítil dobre. Na spiatočnej ceste ho uložili do voza na snopy. (viac…)
Saleziáni zvolali tlačovú konferenciu o blahorečení dona Titusa Zemana
28/02/2017
(Bratislava, 28. feburára 2017) – „Milí kolegovia novinári, milí televízni diváci katolíckej televízie LUX, vítam vás na tejto tlačovej konferencii pri mimoriadnej udalosti vyhlásenia, že Slovensko bude mať nového blahoslaveného, saleziána kňaza dona
Pápež rozhodol: salezián Titus Zeman bude blahorečený
27/02/2017
(Vatikán 27. februára 2017) – Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal dnes dopoludnia na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a schválil dekrét o mučeníctve Božieho sl
V Bratislave si pripomenuli 65. výročie od procesu s Titusom Zeman a spoločníkmi
23/02/2017
(Bratislava, 23. februára 2017) - Saleziáni don Bosca, Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska usporiadali 22. februára spomienkovú udalosť na monsterproces so saleziánom Titusom Zemanom a spoločníkmi. Väčšinu odsúdili za poku
Na Titusa Zemana spomínal aj muž, ktorý mu robil spojku
21/02/2017
(Vajnory 10. januára 2017) – Pri príležitosti 102. výročia narodenia a 48. výročia smrti saleziána kňaza Titusa Zemana sa v piatok 6. januára konalo spomienkové stretnutie v jeho rodisku vo Vajnoroch. (viac…)
Príhovor hlavného predstaveného saleziánov vo Vajnoroch
08/11/2016
(Vajnory 8. novembra 2016) – Počas svojej návštevy vo Vajnoroch v piatok 4. novembra 2016 hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime sa prihovoril všetkým prítomným. Prinášame videonahrávku jeho príhovoru. (viac…)
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vníma dona Titusa ako svedka Božej sily
08/11/2016
(Vajnory, 5. novembra 2016) – V piatok 4. novembra večer, na záver prvého dňa svojej návštevy na Slovensku, hlavný predstavený saleziánov navštívil Vajnory. Don Ángel Fernández Artime sa tam pomodlil za blahorečenie Božieho služobníka saleziána kňaza

Titus v číslach

99
súrodencov ich bolo
99
rokov vo väzení
99
Zachránených povolaní
99
výslúchov s mučením

Titus Zeman, salezián kňaz, mučeník

Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.

Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.

Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.
Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.

Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia.
V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.

 

 

Titus s ľuďmi

Kto s ním trpel

Dňa 22. februára 1952 Štátny súd, oddelenie Bratislava, vyniesol rozsudky v monsterprocese s Titusom Zemanom a 19 spoločníkmi. Zoznam odsúdených a výška trestu (v poradí podľa zápisnice z rozsudku): Titus Zeman, salezián kňaz, 25 rokov František Buzek, 18 rokov Ferdinand Totka, 22 rokov J

Koho zachránil

  V prvej výprave 31. 8. 1950 odišlo cez rieku Moravu s donom Titusom spolu sedem osôb. Jozef Heriban SDB (1925 – 2009) rodisko Šelpice, okr. Trnava. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1955 v Turíne, v rokoch 1957 – 1967 bol misionárom v Japonsku a profesorom Svätého písma v saleziánskom

Svedectvá

  Zo spomienok rodáčky Uršule Pilnej, rod. Leškovej Bolo to 3. augusta 1940 a Matej pomáhal zvážať obilie, aj keď sa necítil dobre. Na spiatočnej ceste ho uložili do voza na snopy. (viac…)